VEGA ENTERTAINMENT
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

lifepuppets.show 866 Lượt xem 31-03-2023

(1) Sơ lược về điều khoản chung

Các tư liệu trên trang web này sẽ chịu sự quản lý bởi Điều khoản chung. Việc sử dụng trang web đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

[Đối tượng sử dụng trang web phải trên 18 tuổi. Việc sử dụng trang web đồng nghĩa bạn đã cam kết mình đủ 18 tuổi]

[Để đảm bảo Chính sách bảo mật, trang web của chúng tôi sẽ tự động lưu lại lịch sử duyệt web]

(2) Quyền Sở hữu

Trang web này được quản lý bởi Công Ty Cổ Phần Giải Trí Quốc Tế Vega Entertainment. Để sử dụng trang web của chúng tôi, bạn phải hoàn toàn chấp hành các điều khoản được quy định trong văn bản này.

(3) Tổng Quan

Đồng thuận về Điều Khoản Chung

Việc sử dụng trang web này cho thấy sự chấp thuận của bạn với các điều khoản được quy định trong văn bản này. Công ty Vega Entertainment khuyến khích kiểm tra Điều khoản chung trước khi sử dụng trang web vì văn bản này sẽ được thay đổi định kì. Công Ty Cổ Phần Giải Trí Quốc Tế Vega Entertainment có quyền thay đổi, chỉnh sửa thông tin trong phần Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Tính chất thông tin:

Thông tin trên trang web này được chuẩn bị đặc biệt cho mục đích cung cấp thông tin về Công ty Vega Entertainment và các dịch vụ và sản phẩm của công ty. Thông tin có thể thay đổi không thông báo trước. Công ty Vega Entertainment sẽ cố gắng để đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của thông tin. Ngoài ra, bảng liệt kê giá vé không phản ánh sơ đồ chỗ ngồi hiện có trong vở diễn.

Quy Định Bảo Mật Thông Tin

Công ty Vega Entertainment cam kết sẽ tuân thủ các điều khoản trong chính sách bảo mật, và các điều khoản có liên quan trong Điều khoản chung.

Để yêu cầu về Chính Sách Bảo mật hoặc báo cáo một vấn đề liên quan đến tính bảo mật, vui lòng liên hệ sales@vge.org.vn

Hạn Chế Sử Dụng

Nghiêm cấm mọi trường hợp gây tổn hại đến các tính năng và quyền truy cập vào trang web; hoặc bất kỳ trường hợp nào sử dụng trang web cho mục đích hoặc hoạt động trái pháp luật, bất hợp pháp, gian lận và gây tổn hại đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Nghiêm cấm việc sao chép, lưu trữ, truyền tải, gửi, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối tài liệu trên trang web này đến bất kỳ phần mềm độc hại máy tính như spyware, virus, Trojan, worm, keystroke logger, rootkit hoặc các phần mềm độc hại khác.

Người sử dụng không được quyền điều khiển bất kỳ hệ thống dữ liệu hoặc thu thập thông tin tự động (bao gồm việc sàng lọc, khai thác và thu thập dữ liệu) trên trang web này hoặc có liên quan đến trang web này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ phía Công ty Vega Entertainment.

Kết Nối Với Bên Thứ Ba

Trang web có thể đăng tải đường dẫn tới các trang web hoặc nguồn thông tin khác. Công ty Vega Entertainment không xác nhận, hay kiểm soát thông tin và dữ liệu đăng tải trên các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các vấn đề liên quan tới độ chính xác của thông tin, độ bảo mật hoặc là sự phù hợp của dữ liệu từ bên thứ ba.

Các Liên Kết Từ Trang Web Bên Thứ Ba

Người dùng hoặc các trang web bên thứ ba không được phép chèn thông tin hoặc dùng bất cứ kỹ thuật gì làm thay đổi giao diện trang web này.

KHÔNG ĐẢM BẢO; GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM

Công ty Vega Entertainment sẽ không đảm bảo các thông tin được cung cấp trên trang web này, bao gồm bất kì các bảo đảm hoặc các điều khoản mang tính thương mại, phù hợp với mục đích cụ thể, tiêu đề, kỳ vọng bảo mật hoặc không được quyền xâm phạm. Công ty Vega Entertainment không đảm bảo về tính chính xác, hoàn thiện, bảo mật và đầy đủ của các thông tin trên trang web này. Việc truy cập vào trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã xác nhận không một thành viên nào của Công ty Vega Entertainment phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ một tổn thất, hỏng hóc, yêu cầu bồi thường nào và kể cả những thiệt hại phát sinh gián tiếp từ các hoạt động:

(1) Sử dụng thông tin trên trang web này;
(2) Truy cập vào dữ liệu khác trên Internet thông qua các đường dẫn truyền từ trang web này;
(3) Đăng kí nhận email hoặc tham gia vào các chương trình đặc biệt từ Công ty Vega Entertainment;
(4) Các vở diễn hoặc sản phẩm từ Công ty Vega Entertainment, kể cả khi Công ty Vega Entertainment khuyến cáo về những rủi ro trong việc đặt vé thông qua trang web này.

Các miễn trừ và giới hạn trên đây chỉ được áp dụng trong giới hạn pháp luật.

Bản Quyền

Tất cả nội dung trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Công ty Vega Entertainment. Người dùng có thể sử dụng một phần nội dung trên trang web trong một số trường hợp sau đây: 

(1) Sử dụng thông tin với mục đích cá nhân, không mang tính thương mại;

(2) Khi sao chép nội dung cần giữ lại tác quyền của nội dung gốc;

(3) Các sản phẩm, công nghệ hoặc quy trình sử dụng trên trang web có thể thuộc chủ quyền của các đối tác khác được lưu trữ bởi Công ty Vega Entertainment, và không điều luật nào ban hành với các sản phẩm này để bảo đảm tác quyền. Nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Vega Entertainment, tất cả tài liệu cung cấp trên trang web này có thể sẽ không được sao chép, hiển thị, xuất bản, phân phối, phổ biến, phát sóng hoặc truyền cho các bên thứ ba bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm việc sử dụng cho trang web của bên đó. Hình ảnh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và thương hiệu hiển thị trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc luật sở hữu trí tuệ mà người dùng sẽ không được phép sử dụng, sao chép hoặc chỉnh sửa.

Quyền Chỉnh Sửa

Công ty Vega Entertainment được quyền chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ tất kì tài liệu nào được gửi về hoặc lưu trữ trong các trang thông tin, hoặc được phát hành trên trang web này.

Tuy nhiên, với các điều khoản sử dụng được quy định, chúng tôi không cam kết sẽ giám sát việc trình nội dung cũng như đăng tải nội dung đó lên trang web của chúng tôi.

Công ty Vega Entertainment có quyền thay đổi hoặc chấm dứt trang web này bất kỳ lúc nào.

Thẩm Quyền Giải Quyết Liên Quan Đến Luật Pháp

Các điều khoản sử dụng trong văn bản này được áp dụng theo nội dung Bộ Luật của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào xảy ra sẽ phải chịu thẩm định từ tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Chia sẻ: