VEGA ENTERTAINMENT
Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng

lifepuppets.show 363 Lượt xem 22-06-2023

Khi thanh toán vé trực tuyến thành công mã QRcode của vé sẽ chuyển về email đã đăng ký.

Khi mua vé và thanh toán trực tiếp tại điểm bán vé, khách hàng sẽ nhận được vé in chứa mã QRcode.

Chia sẻ: